Amânarea – cea mai puternică armă împotriva binelui


 

 

”Era un călugăr pustnic, ascet mare în pustie în părțile Alexandriei, cu numele Ilarion, mare sihastru. Avea aproape o sută de ani.

S-a rugat lui Dumnezeu câțiva ani de zile :

" Doamne, să-mi arăți mie care este sfatul dracilor cu care ei câștigă cele mai multe suflete pentru împărăția iadului ! Care-i meșteșugul lor și metoda de a-i întoarce pe oameni de la calea cea bună, pentru a-i face robi păcatului, șii a-i duce în iad. Cum câștigă ei mai multe suflete pentru iad, decât îngerii păzitori pentru împărăția cerului ?" S-a rugat părintele un an, doi, trei și nu i-a răspuns Dumnezeu.

Într-o noapte, stând el la rugăciune, în puterea nopții fiind, afara era lună ca ziua, aude un glas : " Avva Ilarioane !". ”Ce este, Doamne ?" " Ia Sfânta Cruce în mână, ia toiagul tău, fă semnul Sfintei Cruci, ieși din chilie și mergi până în poiana din apropiere și, când vei ajunge în poiană, stai lângă un copac, acolo. Dar să nu te temi de ce vei vedea ! Stai acolo și uită-te în mijlocul poienii până voi veni".

El, când a auzit că l-a învățat să se înarmeze cu semnul Sfintei Cruci, a cunoscut că este de la Dumnezeu chemarea. S-a dus bătrânul, zicând în minte rugăciuni, și a ajuns în poiană. Era liniște mare; nu bătea vântul în noaptea aceea. Numai luna și stelele se vedeau. S-a dus bătrânul călugăr lângă un copac și stătea luând aminte.

Deodată, vede ca în mijlocul poienii apare un jilț, un tron împărătesc. Parcă era de fulgere, ca para focului. Întâi scaunul a apărut și s-a minunat. După aceea vede că vine satana și se așează pe scaun. Avea umerii ca nicovala. Pielea îi era ca cerneala, cu peri ca de urs, cu gheare puternice. Avea o coroană făcută numai din șerpi, și ținea în mână un toiag în chip de balaur.

Când l-a văzut, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci. Satana s-a așezat pe scaunul acela și a bătut de trei ori din palme. Când a bătut, s-a umplut văzduhul de cete drăcești. Polcuri de draci, mii și milioane. Unii, care păreau să fie din cei mai mari, boieri de-ai iadului, stăteau aproape de el. Alții, deasupra pădurii și alții, prin văzduh, cât vedeai, numai cete drăcești.

Când a văzut călugărul atâta amar de iad acolo și atâția diavoli, și-a adus aminte de cuvântul din chilie, care i-a zis " să nu te temi", s-a înarmat cu semnul Sfintei Cruci și stătea atent.

Atunci, după ce s-au adunat cât nisipul mării, în toate părțile nu se vedeau decât cete de diavoli, s-a sculat satana în picioare și a zis :

– V-am adunat în noaptea asta, în miezul nopții aici, că vreau sa fac un examen cu voi. Trebuie să dați un examen greu. Știți voi de ce v-am chemat ?

Și a zis unul :

– Stăpâne, nu știm !

– Iată de ce v-am chemat aici. Să iasă la raport fiecare din voi, care știe cel mai bun meșteșug de a înșela oamenii și a-i aduce la împărăția mea. Și să-mi arate cum înșeală el lumea și cum îl prostește pe om și-l înșeală de-l aduce la munca cea veșnică și la împărăția noastră. Care-i metoda, care-i meșteșugul vostru, că voi în toată lumea, această treabă aveți, să înșelați sufletele oamenilor ? Să vă văd cât de iscusiți sunteți voi în a înșela sufletele oamenilor !

Cel ce mă lovește în gândire, dacă are să-mi spună un sfat cum înșeală lumea așa cum gândesc eu, iată îi voi da să conducă trei minute iadul, îl voi pune împărat trei minute în locul meu, și-l voi face mare general peste ceilalți.

Atunci a ieșit unul din mulțime și a zis :

– Să trăiești, întunecimea ta ! Am venit să dau raport, cum înșel eu pe oameni !

– Ei, să vedem !

– Eu, zice el, îi spun omului așa : " Măi omule, mai du-te la biserică, mai postește, mai roagă-te, mai fă chiar și milostenie, și alte fapte bune. Măi, dar nici cu dracul nu te strica ! Mai du-te la restaurant, mai mergi la crâșmă, la jocuri, la petreceri, la jocuri de noroc, că și cu lumea asta să te mai veselești !"

Cu această metodă am înșelat pe foarte mulți. Le dau în gând, că altă putere n-am ! Din iad altă putere nu ni s-a dat nouă. Îngerii din rai au putere de la Dumnezeu numai să-i dea în gând omului să facă bine. Noi avem putere numai să-i dăm în gând omului să facă rău. Dar ca să-l silim, nu putem, că omul are de sine stăpânirea lui dată de Dumnezeu. Nu putem cu sila să-l facem să ăacătuiască; numai dacă-i prost și ne ascultă ce-i dăm în gând.

Și așa am amăgit pe foarte mulți. Când ies de la biserică, unii se opresc la cârciumă. Acolo fiecare se întâlnește cu neamuri, cu prieteni. Mai ia o țuică, mai ia un pahar; unul mai ia o țigară, mai vine un lăutar să-i mai cânte. Din cauza asta omul s-a împiedicat, nu i-a mai folosit nimic că a fost dimineața la biserică, căci seara s-a întors de la slujba noastră. Și tot așa fac cu fiecare.

Și a întrebat satana :

– Pe mulți ai înșelat ?

– Să trăiești, intune crimea ta, pe mulți !

– Ai înșelat pe cei mai proști decât tine, dar n-ai făcut nicio ispravă.

– De ce, întunecimea ta ?

– Tu îi spui omului să mai meargă și la biserica, să mai meargă și la cârciumă, să meargă și la petreceri, să meargă și la locuri sfinte, să mai citească, să se mai roage, pe urma să meargă la distracții nepermise, dar Hristos ii spune în Evanghelie : Nimeni nu poate sluji la doi domni ! adică și mie și Lui.

L-ai îndemnat tu, poate omul n-a fost pregătit sufletește și se duce de cateva ori, dar după o vreme vine îngerul și-i dă în gând : " Măi omule, nu poți umbla pe două cărări; ori cu dracul, ori cu Dumnezeu ". Și omul, fiind certat de frica lui Dumnezeu, se lasă. " Măi, mă țin de una, că nu este mântuire umblând pe două căi !"

– Ai pățit așa ?

– Am pățit și așa !

– Vezi ! Ți-am spus eu că tu ai înșelat pe cei mai proști decât tine. Deci să știi ca n-ai răspuns bine.

Și a chemat pe un comandant, de acei mari, un căpitan și i-a zis :

– Ia-l în spate,du-l în adunare și dă-i zece toiege la spinare și să-l trimiți în fundul iadului că-i prost !

L-a bătut, în loc să-i mulțumească ! Nu i-a plăcut sfatul lui. Căuta altul mai bun.

Iese altul la raport :

– Să trăiești, întunecimea ta ! Dacă nu te-oi mulțumi eu, altul nu te mulțumește.

– Să te văd, viteazule ! Cum te cheamă ?

– Scarabuță mă cheamă.

– Cum înșeli tu pe oameni ?

– Iată cum, măria ta. Eu îi spun omului așa : Măi omule, nu este Dumnezeu, nu este drac, nu este înger, nu este iad, nu este rai, nu este muncă veșnică, nu este slavă veșnică, totul este aici în lumea asta ! Dacă ai ce mânca și ce bea și ai femei și bani mulți, dacă ai cinste de la oameni. casă și bogății multe, aici este raiul. Și dacă n-ai, aici este iadul. Deci atâta-i, cât îi omul pe lumea asta.

– Și ai înșelat mulți ?

– Mulți am înșelat !

– Și tu ai înșelat pe cei mai proști decât tine. Știu eu că ai înșelat, dar pe cei proști, că pe cei ce știu Scripturile nu poți să-i înșeli. Pentru că Scriptura îi spune omului că este Dumnezeu, că este drac, că este înger, este iad, este rai, este muncă veșnică, este slavă veșnică, este pedeapsă pentru păcat, este răsplată pentru fapta bună în ceruri. Scriptura este plină de acest fel de învățături și cei care o citesc, nu te cred pe tine.Ba și mai mult. Dumnezeu, când l-a sădit pe om a pus în sufletul și trupul lui simțirea de Dumnezeu. Cât de păgân ar fi cineva, simte că este o putere nevăzută în sufletul lui și aceasta este conștiința. Conștiința îl mustră când face rău și-l bucură când face bine. Și glasul conștiinței nu poate fi un reflex al materiei, ceva material, că-i de natură nevăzută. Conștiința este glasul lui Dumnezeu în om și, îndată ce a greșit, îl mustră : " De ce ai făcut așa ?" Poate să nu-l mustre nimeni. Poate să nu-l vadă nimeni când face păcatul. Oricând greșește, aceasta lege pusă de Dumnezeu lui Adam întâi, numită și legea firii sau a conștiinței, îl mustră imediat. Uneori așa de tare îl mustră, dacă este păcatul mare, încât îl dă aproape în deznădejde.Se împlinește atunci cuvântul care spune în psalmi : Întru mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe om și ai subțiat ca pânza de păianjen sufletul său ( Psalm 38, 14-15 ). Adică se subție nădejdea ca pânza unui păianjen și, de mare mustrare de cuget, mai că-și pierde nădejdea.

Conștiința, dacă se pătează cu multe păcate, așa de tare îl mustră pe om uneori, că se face lui această mustrare chinuirea chinuirilor. Din cauza conștiinței nici nu poate mânca bine, nici nu mai poate dormi, nici pace nu mai are, nici nu se poate ruga. Conștiința roade, roade ca și cariul în lemn. " De ce ai făcut și de ce ai mâniat pe Dumnezeu cu asemenea păcate ?"

Deci, degeaba îi spui tu că nu-i Dumnezeu, căci conștiința îi spune și, după conștiință, îi spune și Scriptura. Tu zici că-l înveți pe om că nu-i Dumnezeu, că nu-i drac, că nu-i înger, că nu-i iad, că nu-i rai, dar conștiința îi spune că este și Scriptura este plină de mărturii din care se arată că există Dumnezeu, că este înger, este muncă veșnică, este slavă veșnică. Deci și tu – i-a zis satana la acel cu raportul, care se lăuda că prin acest sfat înșeală multă lume – ești prost și nu aduci mare aport pentru împărăția iadului; nu aduci mare folos !

Așa a pățit și acest drac care a venit cu al doilea raport înaintea satanei, cum a pățit și cel dintâi care se lăuda că a făcut mare ispravă. Adică în loc să-l laude, să-l facă mai mare peste multe cete de draci, l-a bătut și cu rușine l-a trimis în fundul iadului, că-i prost și nu știe să înșele pe oameni. A înșelat, dar a înșelat prea puțin și prea puține suflete a dus la iad ! A pățit și acest diavol ca și cel dintâi care învața pe om să meargă și la biserică și la crâșmă și să facă și de-ale lui Dumnezeu și de-ale satanei. Deci și acesta a ieșit rău.

Și acum dintre cetele dracilor care erau de față a chemat pe altul la raport. Și era o tăcere între polcurile dracilor, că erau milioane de demoni în jurul pădurii si a poienii aceleia, și nu ieșea nici unul, că se temeau că vor păți ce au pățit ceilalți, că, în loc de laudă, îi bate și îi trimite în fundul iadului.

Satana stătea pe scaun și aștepta să mai iasă vreunul la raport, zicând :

– Dacă cel ce iese a treia oară, mă lovește în gândire, adică îmi spune un plan de-a câștiga suflete pentru împărăția iadului, mai bun decât al celor doi care mi-au dat raportul mai înainte, atunci și eu pe acela îl voi face general peste multe oștiri drăcești și-l voi pune să stea pe scaunul meu de împărat al iadului trei minute.

După ce-a zis satana așa, din polcurile cele nenumărate de draci n-a vrut să mai iasă nimeni, pentru că se temeau să nu pățească ce au pățit ceilalți doi, care au raportat mai înainte și nu i-a plăcut lui.

Totuși, după un timp, iese unul ghebos, cu patru rânduri de coarne, un picior de rață, unul era de cal. Avea semnele iadului pe fruntea lui, coada era lungă, de nu știu câți metri în urmă. Și când a ieșit, s-a dus înaintea satanei, cum stătea pe scaun acolo în mijlocul poienii, și i-a spus :

– Să trăiești, întunecimea ta !

Satana îl intreabă :

– Cum te cheamă ?

– Sărsăilă, mă cheamă !

– Ehei, te vad bătrân și grebănos. Mi se pare că știi tu ceva meșteșuguri de a înșela suflete, să le aduci la împărăția mea.

Sărsăilă a spus :

– Nici întunecimea ta nu știe ce știu eu !

– Să te vad ! Mi se pare că ești mare meșter de-a câștiga suflete.

– Nici tu nu știi ce știu eu ! Eu am un meșteșug, că am îmbătrânit în lupta cu sufletele oamenilor de atâtea mii de ani, prin care multe suflete duc la iad. Cum cad primăvara fulgii de zăpadă, așa cobor în iad suflete în fiecare zi.

– Și cum ai reușit să aduci atâtea suflete la împărăția mea ?

– Eu n-am să spun nici ca diavolul cel dintâi, care a ieșit la raport, pentru că se întâmplă cum ai zis întunecimea ta. Omul știe că nu poate sluji la doi domni și îndată îl căștigă îngerul de partea lui. Dar, nici n-am să-i spun omului, ca celălalt prost, că nu-i Dumnezeu, nu-i drac, nu-i inger, nu-i iad, nu-i rai. Nu ! Pentru că Scriptura spune că este și Dumnezeu și drac și înger și iad.

Eu atât îi spun omului:" Măi omule, este Dumnezeu, este drac, este înger, este muncă veșnică pentru păcat și slavă veșnică pentru fapta bună,dar mai ai vreme! Ești prost ? Chiar de azi începi fapta bună ?"

Dacă-i copil îi spun : " Măi băiete, tu de acum ai de trăit ! Vine tinerețea, trebuie să te căsătorești, trebuie să petreci în lume ! Nu cumva să-ți pierzi tinerețea așa degeaba, doar viața trebuie trăită !"

Iar dacă-i tânăr îi spun : " După ce te vei căsători și îți vei face o gospodărie, după aceea ai să începi fapta bună. Acum mănâncă, bea, distrează-te, fă toate răutățile, că doar ești tânăr. Te va ierta Dumnezeu, că El știe neputința omului. Pentru pocăință mai lasă pe mâine, lasă pe poimâine, lasă pe la anul, mai încolo !"

Îl învăț pe om să amâne pocăința de azi pe maine, de mâine pe poimâine ! " Ce milostenie vrei să faci acum ? Taci din gură ! Te pocăiești aproape de moarte ! Vrei să postești acum, să-ți cheltuiești sănătatea trupului ? Lasă la bătrânețe, că postul este pentru cei bătrâni ! Vrei să te rogi ? Să pierzi tu atâtea ceasuri rugându-te lui Dumnezeu ? Apoi acum ai treabă. Iată, ai să crești copii, ai de făcut casa și zestre la fete, ai de însurat și măritat. Ai atâtea !

Și-l încurc cu grijile vieții și tot îi spun : " Lasă pe altă dată ". Când vine îngerul și-i spune : " Măi, omule, fă un praznic pentru morți !" Eu îi spun : " Dar ești prost ? Acum ai de îmbrăcat copiii, ai de făcut nuntă, ai de făcut cutare !" Îngerul vine și-i spune : " Măi, omule, ia începe a posti posturile de peste an, și miercurea și vinerea !" Eu îi spun : " Nu posti că-ți pierzi sănătatea ! Tu trebuie să muncești, să aduni averi, ai de crescut copii !"

Sau vine îngerul și-i spune : " Măi omule, spovedește-te și lasă păcatul, lasă desfrâul, lasă beția, lasă tutunul, lasă înjurăturile !" " Ei, dar de pe acum ? Mai încolo, aproape de moarte, m-oi spovedi la un preot, mă va dezlega și gata. Doar cartea spune să te apuce sfârșitul cel bun, dar până atunci poți petrece așa !"Cu aceasta mă asculta toți, zice diavolul, și fapta bună tot o amână de azi pe maine.

Sfânta Scriptură spune altfel. Duhul Sfânt îi trezește pe oameni, zicând : Astăzi de veți auzi glasul Lui, să nu vă învârtoșați inimile voastre ( Evrei 37, 8 ). Și cum am spus, glasul lui Dumnezeu în om este conștiința, care-l mustra pentru păcat și-i spune : " Omule, părăsește păcatul ! Lasă-te de furat, lasă-te de curvit, lasă-te de înjurat, lasă-te de beție, lasă-te de fumat, lasă-te de lucruri rele, de zăvistie, de pizmă, de ceartă ".

Dumnezeu îi poruncește azi, iar noi îi spunem lui : " Nu astăzi, ci mâine, poimâine, la batrânețe !"

Și-i zicem așa : " Dă-mi mie ziua de azi și tu ia-o pe cea de mâine !" Și așa, zice, este păcatul la om, cum ai lua un cui mare și cu o bardă începi a-l bate într-un lemn de stejar uscat. Dacă-i dai un ciocan, doua, trei, cuiul îl poți scoate ușor. Dacă-l bați pe jumătate, este mai greu, iar dacă-l bați de tot, trebuie să crapi lemnul ! Așa-i și păcatul ! Se bate în fire prin obișnuință. Și dacă omul nu lasă azi păcatul, când este proaspăt, cu cât se învechește, cu atât mai greu se poate dezobișnui de dânsul.

Văzut-ai în aramă rugină verde ? Arama dacă o curățai în fiecare zi, strălucea ca aurul ! Însă, dacă s-a lăsat ani de zile, a prins rugină verde, n-o mai poți spăla cu nimic în lume, numai dacă o topești. Așa-i sufletul când îmbătrânește în păcat. Dacă nu a lăsat azi păcatul, să nu creadă că mâine sau poimâine îl lasă mai ușor. Că, pe măsură ce trece vremea, păcatul se învechește, se bate-n fire și obiceiul devine a doua natură; obișnuinta se face a doua fire și omul face păcatul vrând-nevrând, și cu mare nevoie se mai dezbracă omul de păcat, după ce s-a învechit în el !

Obișnuința, după legile canonice ale Bisericii, este a zecea treaptă a păcatului, că de aici urmează deznădejdea, penultima treaptă. Și când l-am văzut pe om că s-a obișnuit cu păcatul, un an, doi, zece, nu știu câți, este al meu pentru totdeauna ! Și așa reușesc eu să-i înșel, că mii și milioane de oameni amână pocăința de azi pe mâine, și toți se robesc de păcat; căci păcatul care nu l-a lăsat azi, mâine poimâine tot prinde rădăcini și este tot mai greu. Iar când vrea omul să lase păcatul, păcatul se ridică cu mare putere asupra lui : " Ești prost, măi ? Cu mine ai trăit Cum să te lași de mine ? Ce mai este ? Să trăiești cum te învăț eu și cum te-ai obișnuit cu mine !"

Așa, cum ți-am spus mai înainte, am învățat și am înșelat atâtea suflete, încat acestea cad în iad cum cad fulgii când ninge, cu un singur sfat : " Oameni buni, pentru fapta bună mai este vreme; nu fiți proști să începeți chiar de azi sau chiar din ceasul acesta !"

Deci, vă spun, întunecimea ta, acesta-i sfatul și meșteșugul meu și am o ceată în iad de mii și sute de mii de ucenici de-ai mei, pe care i-am învățat așa, și-i trimit în tot pământul să șoptească omului la ureche : " Omule, pentru fapta bună mai este vreme. Mâine, poimâine, peste un an, peste doi, la bătrânețe ". Și am reușit și reușesc. Du-te și vezi în iad câți am pogorât și pogor cu acest sfat !

Atunci satana a zis :

– Bravo ! Cel mai bun sfat, să-l înveți pe om să amâne pocăința de azi pe mâine : " Chiar azi vrei să te spovedești ? Chiar azi vrei să te împărtășești ? Chiar azi vrei să faci milostenie ? Nu vezi că n-ai timp ? Lasă pe mâine !"

Acum, pentru ca m-ai lovit în gândire, îți voi da coroana și toiagul meu, să stăpânești trei minute iadul, și toți sa învățați de la el acest viclesug, ca să aduceți cât mai multe suflete în împărăția mea, ca să se chinuiască cu noi în vecii vecilor.

Călugărul, după ce-a văzut și a auzit toate acestea, a văzut pe satana că a bătut de trei ori din palme și ca o scânteie s-a stins în văzduh și n-a mai văzut nimic, nici nu s-a mai auzit nimic. Și el a rămas uimit de cele ce a auzit, cum instruiește satana pe ucenicii lui și pe cei fără număr draci din iad, ca să-i învețe pe oameni să amâne pocăința.

Atunci a venit îngerul Domnului și i-a zis :

– Avva Ilarioane !

– Ce este, Doamne ?

– De trei ani de zile te rogi lui Dumnezeu ca să-ți arate cum înșeală dracii pe oameni și cum îi duc în împărăția iadului ! Iată ai văzut cu ochii tăi și ai auzit cu urechile tale cum !Du-te la chilia ta, ia un caiet, pune mâna pe condei și scrie tot ce-ai văzut, tot ce-ai auzit cu urechile tale, să rămână pentru neamurile ce vor veni, pentru cele din urmă, acest meșteșug al satanei. Căci trebuie să știe toată lumea, că cel mai bun sfat al dracilor de-a câștiga suflete pentru împărăția iadului, este de-al învața pe om să amâne fapta bună de azi pe mâine, de mâine pe poimâine, de la tinerețe la bătrânețe, pe patul morții, și așa să-i ducă pe toți în iad ! Amin.” – Părintele Cleopa

Comentarii

comentarii

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *